Pesticide

  • Deltamethrin

    Deltametrin

    Deltametrin (molekulska formula C22H19Br2NO3, formula težine 505,24) je bijeli kosi kristal u obliku polisa sa tačkom topljenja od 101~102°C i tačkom ključanja od 300°C. Gotovo je nerastvorljiv u vodi na sobnoj temperaturi i rastvorljiv u mnogim organskim rastvaračima. Relativno stabilan na svjetlost i zrak. Stabilniji je u kiseloj sredini, ali je nestabilniji u alkalnoj sredini.