Fotoinicijator

 • Butyl rubber regeneration

  Regeneracija butilne gume

  Butilna reciklirana guma pripada važnoj kategoriji reciklirane gume. Sa više od 900 butilnih unutarnjih cijevi kao sirovina, rafinira se filtracijom od 80 mesh nakon odsumporavanja najnaprednijim procesom razlaganja. Ima karakteristike dobre čvrstoće, visoke finoće, jake nepropusnosti zraka i bogate elastičnosti ruku. Može se koristiti samostalno za proizvodnju butil gumenih proizvoda kao što su male butilne unutrašnje cijevi, butil kapsule, butilne zaptivne trake, itd. Također se može koristiti zajedno...
 • Ethyl p-dimethylaminobenzoate

  Etil p-dimetilaminobenzoat

  EDB je veoma efikasan promotor amina koji se može koristiti u kombinaciji sa UV inicijatorima kao što su ITX i DETX za UV sušenje mastila, lakova i sistema premaza na papiru, drvetu, metalu i plastičnim površinama.
  Preporučena koncentracija za EDB je 2,0-5,0%, a koncentracija aditiva za fotoinicijatore koji se koriste zajedno s njim je 0,25-2,0%.