Regeneracija butilne gume

3ba080e12af3da32358dc9f6ff27476Butilna reciklirana guma pripada važnoj kategoriji reciklirane gume. Sa više od 900 butilnih unutarnjih cijevi kao sirovina, rafinira se filtracijom od 80 mesh nakon odsumporavanja najnaprednijim procesom razlaganja. Ima karakteristike dobre čvrstoće, visoke finoće, jake nepropusnosti zraka i bogate elastičnosti ruku. Može se koristiti sam za proizvodnju butil gumenih proizvoda kao što su male butilne unutrašnje cijevi, butil kapsule, butilne zaptivne trake, itd. Također se može koristiti zajedno s butil gumom za proizvodnju proizvoda visoke zrakopropusnosti kao što su 900 butilne unutrašnje cijevi. Nakon što ga koriste stotine preduzeća, može osigurati kvalitet proizvoda i smanjiti troškove sirovina i proizvodnje za oko 25%.


Vrijeme objave: 17.11.2021